×
နေစရာ သတင် ABOUT US ဘာသာစကားပြောင်

MYANMAR

NUMBER 1 LIST


         Boonyium & Associates Ltd  ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးေသာရံုးခန္းကို Rama IV လမ္းတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ Ekamai  လမ္းသုိ႔ေျပာင္းေရြွ႕ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၇ မွစ၍လက္ရွိကာလထိ Srinakarin လမ္းတြင္ ရံုးခန္းအားဖြင့္လွစ္ထားကာ သံုးစြဲသူမ်ားထံ အေကာင္းဆံုးေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ေပးအပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။ Mr. Boonyium Meesook နွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္အတူ လက္တြဲကာ  စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး အင္ဂ်င္နီယာ နည္းညာမ်ားကို ထုိင္းနိုင္ငံတြင္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Boonyium & Associates Ltd. သည္ မွလူသိမ်ားေသာ USA ,UK, Australia မွ စက္ရံုမ်ား၏

TAGS

ဘိြဳင္လာႏွင့္ အေအးခံတာဝါမ်ားအတြက္
အျပည့္အ၀ ဘိြဳင္လာ ေပ်ာ္၀င္ခန္
ျကီးမားေသာ တစ္ဆင့္ျဖတ္ ဘိြဳင္လ
စုတ္ယူမွဳစနစ္
ဗားခလုတ္ႏွင့္လိပ္ျပာပံုဗားခလုတ္
အလ်ားလိုက္ ေလာင္က်ြမ္းေသာ ေရေႏြးေငြ့ဘိြဳင္လ
Fultons အလ်ားလိုက္ ေလာင္က်ြမ္းေသာ ေရေႏြးေငြ့ဘိြဳင္လ
အီလက္ထေရာနစ္ ေလာင္က်ြမ္းမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းယူနစ္
HONEYWELL
ေရပူစက္
စြန္႔ပစ္ေရပူဘြိဳင္လာ
ဂက္စ္ဖိအားထိန္းညိွကရိယာ
Low-Nox
ေရဘိြဳင္လာပိုက္
cleaver brooks ေရဘိြဳင္လာပိုက္
ဂက္စ္စစ္ထုတ္ ကရိယာ
ေရနံ၊ ဂက္စ္ ႏွင့္ ေလာင္စာစီ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ေလာင္စက္။
ဘိြဳင္လာ KF စီးရီ