×
ទំព័រដំបូង កម្មវិធីសំដែងពាណិជ្ជកម្ម យើងមាន បកប្រែភាសា

CAMBODIA

NUMBER 1 LIST


ក្រុមហ៊ុន BoonYium និង សាហាយ limited ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1958 ការិយាល័យដំបូងស្ថិតនៅលើផ្លូវ ព្រាក់រាម 4 ហើយបន្ទាប់មកបានប្តូរទៅផ្លូវឯកម៉ៃនៅឆ្នាំ 1977  ក្រុមហ៊ុននេះបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងនៅ Srinakarin ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1987 លោក Boonyium Mee Sok ជាមួយនិងមិត្តភក្តិដែលជាសមាជិកក្រុមគណៈគ្រូរពីបរទេស បានរួមបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃ សព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតល្បី ៗ ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស អូស្ត្រាលី និងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ធាតុផ្សំនៃក្រុមហ៊ុន អាចជួយដល់ផ្នែកវិស្វកម្ម របស់អតិថិជនអាចបែងចែកដូចខាងក្រោម ៖ 1.ផ្

TAGS

គីមីម៉ាស៊ីនផ្លាស់ផ្តូលទឹកក្នុង
ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំហាយទឹក
Cleaver Brooks ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំហាយទឹក
ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោហូរចេញតែមួយ
ដំណើរការស្រូបយក
សន្ទះបិទបើក
ឡចំហាយប្រេងរឹង
ក្បាល់រុំម៉ានេបញ្ជាបាញ់ភ្លើងស្តង់ដារ
HONEYWELL
ឧបករណ៍បញ្ជាការដុតដោយភ្លើង
ម៉ាស៊ីនទូរទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់
ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោទឹក
ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោទឹក ចំហាយទឹកពីកំដ្តៅសល់
ក្បាល់រុំម៉ានេបិទបើកហ្គាស
ក្បាលបញ្ជាញភ្លើង
Cleaver brooks ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោទឹក
តម្រងហ្គាស
ក្បាល់បាញ់ភ្លើងប្រភេទប្រើរទាំងហ្គាស និង ប្រេង
ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹក